21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione w 1999 roku przez UNESCO i ma przypominać o różnorodności językowej na świecie i potrzebie jej chronienia jako części dziedzictwa kulturowego. Jest to także okazja, by zwrócić uwagę na potrzebę dbałości o język ojczysty, którym posługujemy się na co dzień. Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych „ Zabawy z językiem polskim”.

Czytali z podziałem na role wiersz J. Tuwima „Ptasie radio”, uzupełniali tekst zastępując słowo „fajny” synonimem. W trakcie zajęć wysłuchali wierszy M. Strzałkowskiej z książki „Gimnastyka języka dla Polaka i Anglika” . Brali też udział w zabawie polegającej na dokończeniu przysłów i poznali książkę „Mądra głowa zna przysłowia” R. Piątkowskiej. W nauce języka polskiego pomagają słowniki zachęcam do obejrzenia prezentacji o różnych rodzajach słowników:

https://view.genial.ly/5ea420c68cfd990d7d7cea47/interactive-content-slowniki

https://view.genial.ly/5ed1a5ed785906120efec702/presentation-slowniki

Warto też sprawdzić jak dobrze znamy język polski.

https://view.genial.ly/5e9c85123b26f10da5d23550/learning-experience-challenges-bledy-jezykowe

https://view.genial.ly/60300c8c59e7aa0d9c169ee5/learning-experience-challenges-quiz-wiedzy-o-jezyku-polskim