11 listopada w szkolnej bibliotece

Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, związane z odzyskaniem w 1918 roku przez nasz kraj niepodległości, po 123 latach zaborów. Biblioteka
i świetlica szkolna włączyła się w obchody poprzez organizację wystawy nawiązującej do historii wydarzeń, które dały Polsce wolność. Z okazji Dnia Niepodległości wspólnie z najmłodszymi czytelnikami wykonaliśmy dekoracje okolicznościowe przy towarzyszących nam w tle pieśniach patriotycznych. Uczniowie  malowali polskie symbole narodowe.