I miejsce Olivia Kosk
II miejsce Bartek Piszczatowski
III miejsce Maja Jarończyk
 
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Rady Rodziców.