Temat: Powtarzamy przed sprawdzianem z lektury ,,Opowieść wigilijna".


Temat: Opera i dramat muzyczny

 


Temat: Past Simple- introduction

 

Temat: Polacy po powstaniu listopadowym.