Temat: Kultura polska pod zaborami.

Temat: Świat przedstawiony w Dziadach cz. II.


Temat: Słuchamy słuchowiska Dziady  cz. II


Temat: Fotografia i jej rodzaje.