Temat: Rozwijanie słownictwa i wiedzy ogólnej o jesieni. Ćwiczenia w pisaniu.

ćwiczenia

Temat: Ćwiczenia pamięci słownej i słuchowej.

ćwiczenia

Temat: Muzyka w świecie antycznym