W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta „ Podaruj wiersz” uczniowie klasy V e na godzinie wychowawczej przepisywali  wybrane przez siebie wiersze. Zgodnie z założeniem akcji podarowali je swoim bliskim. Dzieci bardzo się zaangażowały w odręczne przepisywanie utworów poetyckich, pisały starannie, dodając przy tym kolorowe ilustracje. Gest ofiarowania poezji jest formą życzliwej współobecności, może wesprzeć, pocieszyć, podtrzymać nadzieję, okazać szacunek drugiej osobie.

Aneta Horodeńska
Walentyna Litwin