1. W ile dni Bóg stworzył świat według Biblii?

Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, siódmego dnia odpoczął.

 1. W jaki sposób i z czego Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył świat swoim słowem z niczego.

 1. Ile jest opisów stworzenia świata w Biblii i czym się one różnią? Podaj 2 przykłady.

Są 2 opisy. W jednym jest podana liczba 6 dni, a w drugim, że człowiek został ulepiony z gliny.

 1. Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi i na czym ono polega?

Grzech pierworodny. Człowiek zjadł owoc z zakazanego drzewa.

 1. Co zrobił Kain i dlaczego?

Kain zabił Abla ponieważ był zazdrosny o to, że Pan Bóg przyjął ofiarę Abla.

 1. Czego obrazem jest Wieża Babel? Wymień 2 rzeczy.

Wieża Babel jest obrazem pychy ludzkiej i istnienia wielu języków na świecie.

 1. Dlaczego Bóg zesłał potop na ziemię i ile on trwał?

Bóg zesłał potop na ziemię, ponieważ ludzie bardzo grzeszyli. Trwał on 40 dni i nocy.

 1. Co zawarł Bóg z Noe po potopie i co było tego znakiem?

Bóg zawarł z Noe przymierze, a jego znakiem była tęcza.

 1. Co to jest wiara?
  Wiara to pewność istnienia czegoś (Boga) i postępowanie według zasad (przykazań).
 2. Wymień 4 sposoby umacniania wiary.

Przyjmowanie sakramentów, czytanie Biblii, uczestnictwo we Mszy Świętej, modlitwa.

 1. Co to jest błogosławieństwo?

Jest to obietnica opieki Boga i jego dóbr.

 1. Wymień 2 rzeczy dotyczące wielkości wiary Abrahama.

Uwierzył w obietnicę posiadania syna pomimo starego wieku, był gotów oddać syna w ofierze Bogu.

 1. Jak nazywał się dziadek, ojciec i brat patriarchy Jakuba?

Dziadek – Abraham, ojciec – Izaak, brat – Ezaw.

 1. Jakie imię nadaje Jakubowi anioł z którym walczył o błogosławieństwo?

Izrael.

 1. W jaki sposób Jakub zdobywa błogosławieństwo ojca, które należy się jego bratu?

Jakub oszukuje swojego ojca, przebierając się za brata.

 1. W jaki sposób Pan Bóg wspomaga w walce ze złem? Wymień 2 rzeczy.

Bóg daje człowiekowi sakramenty i łaski (dary).

 1. Jakie były konsekwencje grzechu pierworodnego pierwszych ludzi? Wymień 4 rzeczy.

Śmierć, grzech, ból rodzenia, ciężka praca.

 1. Czyim synem był patriarcha Józef?

Był synem Jakuba.

 1. Co zrobili bracia Józefowi?

Sprzedali go do Egiptu.

 1. Od czego i w jaki sposób Józef uratował Egipt i swoją rodzinę?

Józef tłumacząc sen faraona i stając się jego zarządcą uratował Egipt i swoją rodzinę od głodu.