Temat: Piszemy w imieniu Scrooge’a zaproszenie, ogłoszenie i życzenia.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

kl.7

Temat: Czynniki kształtujące klimat. Cechy klimatu Polski

Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia:

  1. Wypisz czynniki kształtujące klimat Polski: ………………………………………………………………….
  2. Jaki typ klimatu występuje na terenie Polski? ……………………………………………………………..
  3. Cechy klimatu Polski :
  4. a) duża zmienność pogody,
  5. b) sześć termicznych por roku,
  6. c) średnia roczna suma opadów ok. 600 mm ,
  7. d) zróżnicowana długość okresu wegetacyjnego,
  8. e) przewaga wiatrów zachodnich,
  9. f) napływ różnych mas powietrza
  10. Wyjaśnij na czym polega przejściowość klimatu w Polsce? …………………………………………………

Temat: Budowa i znaczenie mięśni.