Proszę zapoznać się z treścią i wykonać krótką notatkę w Wordzie.Temat: Głos - niezwykły instrument

 


Temat: Pierwiastki i związki chemiczne.

Temat: Powstanie listopadowe.