Temat: Powstanie listopadowe.

Proszę przeczytać temat z podręcznika. Zapisać w zeszycie poniższe punkty:

  1. Wpływ sytuacji międzynarodowej na wzrost dążeń niepodległościowych w Królestwie Polskim.
  2. Sytuacja w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania:

- opozycja legalna – Kaliszanie – bracia Wincenty i Bonawentura Niemojowscy

- Tajne organizacje: Towarzystwo Patriotyczne, Towarzystwo Filomatów, . Sprzysiężenie podchorążych.

  1. Przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
  2. Wybuch powstania w nocy z 29/30 listopada 1830 roku.
  3. Gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania – dążył do jego szybkiego zakończenia.
  4. Wojna polsko-rosyjska 1831 r.

- bitwa pod Grochowem 25 lutego 1831 r.

- zwycięskie potyczki pod Wawrem i Dębem Wielkim 31 marca 1831 r.

- zwycięska bitwa pod Iganiami (10 kwietnia 1831 r.) – największy sukces wojsk polskich

- klęska wojsk polskich pod Ostrołęką – 26 maja 1831 r.

  1. Upadek powstania.

- kapitulacja Warszawy – 8 września 1831 r.

  1. Przyczyny upadku powstania listopadowego.

 

W zeszycie ćwiczeń należy wykonać polecenia 1,2,3,4,5 ze stron 18-19.