Temat: Sztuka nowoczesna.

Temat: Kości - elementy składowe szkieletu.

Temat: Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu Wisławy Szymborskiej ,,Możliwości”.

 


Temat : Zajęcia w wolnym czasie – ćwiczenia leksykalne i komunikacyjne.

Książka strona 12

zadania 1,3,4,5,6 - nie musisz przepisywać zadań, wystarczą same odpowiedzi

 

Przepisz do zeszytu i uzupełnij

Uzupełnij nazwy czynności
1 They are c__________in theNetherlands.
2 He’s doing a___________.
3 She likes to walk on a t___________.
4 This music is veryr________.
5 The film is really b__________.
6 He’s k___________ o___________ sailing.
7 They are h_________.
8 He’s i__________ i__________ photography.
9 She is a f___________ o__________ yoga.
10 She likes playing c__________.


Uzupełnij wyrazy
1 c _ _ at _ v _
2 p _ _ yi _ _ t _ e g _ i _ _ r
3 ex _ it _ _ g
4 ska _ _ b _ a _ d _ _ _
5 o_ _ ga _ _
6 k _ r _ _ _
7 g _ _ d _ n _ n _
8 t _ bl _ t _ _ n _ s
9 r _ ad _ n _ bo _ k _


Uzupełnij tekst podanymi wyrazami
goes  of  does  about  studies  for
My cousin Agata is a student. She (1) ____________________ in Poland from September to May.
Then she always goes to Madrid for two months, where her dad lives. She loves reading books and
is crazy (2) ____________________ the Spanish weather. She’s very active, and every morning she
(3) ____________________ gymnastics. She speaks three foreign languages, English, Italian and
Spanish. She loves learning languages and she wants to go to Shanghai one day to learn Chinese.

przypominam o kartkówce z czasowników nieregularnych w środę