Temat Piszemy notatkę - ćwiczenia w pisaniu

kartkówka z czasowników

Temat: Czy powstanie listopadowe mogło zakończyć się sukcesem?

Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji

Temat: Człowiek czasem się zmienia – charakterystyka Ebenezera Scrooge’a.

 


Temat: Sztuka nowoczesna.