Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji


 5 października 2020r. (Poniedziałek)

Temat: Oś liczbowa. Odległości na osi liczbowej.

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą osi liczbowych, sposobów zaznaczania liczb spełniających różne warunki na osi liczbowej, obliczania odległości na osi liczbowej ze stron 42-43 podręcznika. 

Proszę o rozwiązanie 4 zadań z podręcznika: zad. 1,2,3,4 str. 43-44. Zadania rozwiązujecie w zeszycie.

 


6 października 2020r. (Wtorek)

Temat: Oś liczbowa. Odległości na osi liczbowej.

W razie problemów z ostatnim tematem, proszę o ponowne zapoznanie się z informacją dotyczącą osi liczbowych, sposobów zaznaczania liczb spełniających różne warunki na osi liczbowej, obliczania odległości na osi liczbowej ze stron 42-43 podręcznika. 

Proszę o rozwiązanie 4 zadań z podręcznika: zad. 6,7,8,10 str. 44-45. Zadania rozwiązujecie w zeszycie.

 


7 października 2020r. (Środa)

Temat: Procenty i ułamki.

Proszę o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procentów i ułamków ze stron 56-59 podręcznika. Możecie również obejrzeć film p.Gwiazdy z tego tematu https://www.matmagwiazdy.pl/procenty.html.

Proszę o rozwiązanie 4 zadań z podręcznika: zad. 1,2,3,4 str. 59-60. Zadania rozwiązujecie w zeszycie.


9 października 2020r. (Piątek)

Temat: Procenty i ułamki.

Proszę o ponowne zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procentów i ułamków ze stron 56-59 podręcznika. W razie potrzeby możecie także obejrzeć film p.Gwiazdy z tego tematu https://www.matmagwiazdy.pl/procenty.html

Proszę o rozwiązanie 4 zadań z podręcznika: zad. 7,9,10,12 str. 60-62. Zadania rozwiązujecie w zeszycie.