Oddziaływania międzycząsteczkowe

Do przeczytania temat str.  50. Do zeszytu wyjaśnić pojęcia i podać przykłady:

Siły spójności, przylegania, napięcie powierzchniowe. Odpowiedzieć na zadania str. 54, 55.