Temat: Polacy po powstaniu listopadowym.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 46-49. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia:

1. Wielka emigracja.

2. Stowarzyszenia polityczne na emigracji.

3. Represja po powstaniu listopadowym.

4. Działalność spiskowa w kraju.

Następnie proszę wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze stron 22-23 w zeszycie ćwiczeń.