Środa 30.09 2020

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią inspirowana wierszami o jesieni. Rzeczowniki.

 • Podręcznik s.66-67- ustnie, s.68 ćw.1, 2 – ustnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.66 –pisemnie.
 • „Czytam i piszę” s.14 – pisemnie ćw.1,2 (bez podpunktów).

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rodzaje rzeczownika w licznie pojedynczej.

 • Podręcznik s.69 ćw.1,2,3 – ustnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.67 –pisemnie.

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  Obchody Dnia Tabliczki Mnożenia - ćwiczenia interaktywne.

 • Zeszyt ćwiczeń s.63 ćw.1,2,3,4 – pisemnie, s. 68 ćw. 1, 2- pisemnie, s.70 ćw.1,2,3,4 – pisemnie.
 • „Myślę i liczę” s.16 ćw.1,2,3 – pisemnie.

Edukacja muzyczna

Temat zajęć: Słuchanie piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.

 • Zeszyt ćwiczeń s.64 .
 • Utwór mp3 -na e-mail.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Cel lekcji:

 • tworzenie pytań o bohaterów i postacie mieszkające na zamku

Przed przystąpieniem do zadań, należy przypomnieć, co oznaczają słowa he i she, a także nazwy mieszkańców zamku

podręcznik str. 10 ćwiczenia 1 i 2 – należy wysłuchać nagrania

zeszyt ćwiczeń str. 9 ćw. 1, str. 12 ćw. 1 – postępuj zgodnie z poleceniem, wzoruj się na przykładach

Miłej pracy,

Monika Misijuk

Wtorek 29.09 2020

W-F

Temat zajęć: Zabawy łączące bieg z rzutem.

 

 Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Pisownia wyrazów z „rz” - ćwiczenia.

 

 • Zeszyt ćwiczeń ćw.1 s.58 – przepisać do zeszytu. Ze stron 58-59 wybrać 5 wyrazów z „rz”, ułożyć i zapisać po jednym zdaniu w zeszycie do edukacji polonistycznej.

 

 Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie liczb jednocyfrowych od dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 

 • Zeszyt ćwiczeń s.62 –pisemnie.

 

 Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Poniedziałek 28.09 2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie liczb jednocyfrowych od dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • Podręcznik s.64 ćw.5 – pisemnie w zeszycie do edukacji matematycznej.
 • Zeszyt ćwiczeń s.60,61 –pisemnie.
 • „Myślę i liczę” – s.15 – pisemnie.

W-F

Temat zajęć: Tor przeszkód- rozwijanie zwinności i mocy.

Edukacja muzyczna

Temat zajęć: Nauka piosnki "Kiedy jesteśmy razem". Gama C-dur.

 • Zeszyt ćwiczeń s.56-57 ćw.1,2 – pisemnie.

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Pisanie ogłoszenia. Ćwiczenia ortograficzne - pisownia wyrazów z rz. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz.

 • Zeszyt ćwiczeń s.58-59 ćw.1,2 – pisemnie.
 • Karta pracy – na e-mail.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza