Czwartek 22.10 2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Powtórzenie wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

 

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Stopniowanie przymiotników -regularne. Pisanie ze słuchu.

 • Podręcznik s.7 ćw. 1 – ustnie, ćw.2 – pisemnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.5- pisemnie.

 

Informatyka

Temat zajęć: Zakładamy e-mail.

 

W-F

Temat zajęć: Doskonalenie umiejętności rzucania i chwytania piłki.

 

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Rozmowa o roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Oglądanie filmów i zdjęć historycznych.

 • Podręcznik s.8,9,10 - ustnie.
 • Film edukacyjny o Józefie Piłsudskim.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Środa 21.10 2020

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Zajęcia o charakterze profilaktycznym – porozmawiajmy o uczuciach i emocjach. Obchody Dnia Krajobrazu. Co to jest krajobraz? Oglądamy krajobraz Choroszczy.

 • Karta pracy
 • Film – „Choroszcz z lotu ptaka”.

 

 

Edukacja muzyczna

Temat zajęć: Gama C-dur. Poznanie dźwięku sol (g).

 • Podręcznik część 1 s.57, 65 – pisemnie.

 

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Rozmowa o znaczeniu wolności osobistej i narodowej w życiu człowieka inspirowana Narodowym Świętem Niepodległości. Poznanie pojęcia niepodległość i jej znaczenia dla narodu. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 • Podręcznik cześć 2 s.2,3,4,5- ustnie. Do zeszytu do edukacji polonistycznej należy przepisać notatkę s. 2 rozpoczynające się od wyrazów Niepodległe państwo…

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Ćwiczenia ortograficzne z „h”.

 • Zeszyt ćwiczeń część 2 s.2 - pisemnie. Należy wybrać 6 wyrazów z „h” ułożyć i zapisać po jednym zdaniu w zeszycie do edukacji polonistycznej.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Wtorek 20.10 2020

 

W- F

Temat zajęć: Zabawy i tory przeszkód z elementami czworakowania.

 

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: To umiem – edukacja przyrodnicza i matematyczna. Sprawdzenie wiadomości na temat składników pogody oraz umiejętności dodawania i odejmowania liczb.

 

 • Zeszyt ćwiczeń s.91, 93, 94- pisemnie.

 Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Spotkanie z lekturą B. Kosmowskiej „Dziewczynka z parku”. Szukamy recepty na smutek.

 

 • Karta pracy.
 • Praca w grupie.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

religia 19.10.2020

Poniedziałek 19.10 2020

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: To umiem – edukacja polonistyczna. Ciche czytanie ze zrozumieniem. Utrwalenie wiadomości – rozpoznawanie rzeczowników, przymiotników, określanie ich liczby i rodzaju.

 • Zeszyt ćwiczeń s.90, 92, 95, 96- pisemnie.

W-F        

Temat zajęć: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.

 Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rozmowa o smutku i  radzeniu ze smutkiem po stracie ukochanej osoby inspirowana treścią książki Barbary Kosmowskiej „Dziewczynka z parku”.

.

 • Zeszyt ćwiczeń s.88-89 –pisemnie.

 

Edukacja plastyczna

Temat zajęć: Narysuj smutek, narysuj radość.  

 • Wyrażenie w formie plastycznej emocji związanych ze smutkiem i z radością.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza