Czwartek 08.10.2020

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Pisownia „nie” z rzeczownikami. Poznanie zasady pisowni rzeczowników z „nie”.

 • „Czytam i piszę” s.17.
 • Podręcznik s.84 . Należy przepisać  rymowankę do zeszytu do edukacji polonistycznej. Pisemnie ćw.1.
 • Zeszyt ćwiczeń s.78, ćw.1 – nauka czytania, ćw.2 –pisemnie.

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Projekt edukacyjny „Pogoda”. Rozwiązywanie zadań związanych z pogodą.

 • Zeszyt ćwiczeń s.79 ćw. 1,2,3.

 

Informatyka

Temat zajęć: Gry edukacyjne on-line kształtujące spostrzegawczość i myślenie matematyczne.

W-F

Temat zajęć: Rzuty piłką.

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • Podręcznik s.85, ćw. 1, 2, 3, 4 – pisemnie.

 

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Środa 07.10.2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Odejmowanie liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

 • Podręcznik s.79 ćw.1- ustnie, ćw.2,3 - pisemnie
 • Karta pracy na e-mail

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej – ćwiczenia. Pisanie ze słuchu.

 • „Czytam i piszę” s.16, ćw.1,2,3.

Edukacja przyrodnicza

Temat zajęć: Projekt edukacyjny „Pogoda”. Składniki pogody – utrwalenie. Komunikaty pogodowe.

 • Karta pracy na e-mail

Edukacja plastyczna

Temat zajęć: Ilustracja do piosenki  „Idzie jesień poprzez świat”.

 • Wykonanie pastelami ilustracji do słów piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.

   

  Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Wtorek 06.10 2020

 

W-F

Temat zajęć: Biegi po wyznaczonych torach.

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rodzaje rzeczowników w liczbie mnogiej.

 • Podręcznik s.78 . Należy przepisać informacje (przed ćw.1) do zeszytu do edukacji polonistycznej. Ćw.1 s.78 – pisemnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.76 ćw. 1,2- pisemnie.

Edukacja przyrodnicza

Temat zajęć: Poznanie składników powodujących powstawanie wiatru. Czym zajmują się meteorolodzy i synoptycy, jakie znaczenie ma ich praca?

 • Podręcznik s. 80-81 – ustnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.75 ćw.1,2,3 – pisemnie.
 • Podręcznik s.82-83 – ustnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.77 ćw.1,2 – pisemnie.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

religia 6.10.2020

Poniedziałek 05.10 2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego – ćwiczenia.

 • Podręcznik s.75 ćw.1,2,3,5 – pisemnie w zeszycie do edukacji matematycznej.
 • Zeszyt ćwiczeń s.74-pisemnie.
 • Karta pracy – e-mail.

W-F

Temat zajęć: Rzuty różnymi przyborami do celu i na odległość.

Edukacja muzyczna

Temat zajęć: Klasowy przegląd wokalny – „Kiedy jesteśmy razem”.

 • Nagranie mp3

Edukacja przyrodnicza

Temat zajęć: Jak powstają opady atmosferyczne i jakie są ich rodzaje.

 • Podręcznik s.76- ustnie (nauka czytania), s.76 ćw.7 -przepisać informacje dotyczące rodzaju chmur.
 • Zeszyt ćwiczeń s.72-73- pisemnie.
 • „Czytam i piszę” – s.15 – pisemnie.
 • Karta pracy -e-mail.

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza