Środa 28.10 2020

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: omówienie sprawdzianu z edukacji polonistycznej. Stopniowanie przymiotników – nieregularne.

 • Podręcznik s.16- ustnie.
 • „Czytam i piszę” s.21 -pisemne.

 

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Rozwiązywanie zadań złożonych na mnożenie, dodawanie i odejmowanie.

 • Podręcznik s.17 ćw. 1,2,3 – pisemnie, ćw.4 – ustnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.13 – pisemnie.
 • „Myślę i liczę” s.18 – pisemnie.

 

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 • Podręcznik s.18-19. Nauka na pamięć wiersza s.19 na 9 listopada.
 • Zeszyt ćwiczeń s.12 ćw. 1, 2, 3, 4 .
 • Film edukacyjny– oglądanie zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Pisanie życzeń dla Polski. Klasowy konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” – czytanie fragmentu utworu H. Sienkiewicza „Janko Muzykant”.

 • Podręcznik s.20.
 • Praca w grupie – pisanie życzeń dla Polski.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

religia 27.10.2020

Wtorek 27.10 2020

 

W- F

Temat zajęć: Lekkoatleci i gimnastycy: szybkie reagowanie na sygnały wydawane przez nauczyciela.

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej.

 

 Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rozmowa o udziale w wydarzeniach historycznych inspirowana opowiadaniem Zofii Charaszewskiej "Kartka z pamiętnika". Rozwijanie czujności ortograficznej - obchody Europejskiego Tygodnia Dysleksji.

 • Podręcznik s.14-15 - ustnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.10– pisemnie.

 

 Edukacja matematyczna

Temat zajęć:  Omówienie sprawdzianu z edukacji matematycznej. Rozwiązywanie zadań złożonych na mnożenie i dodawanie.

 • Podręcznik s. 13 - pisemnie.
 • Zeszyt ćwiczeń s.11-pisemnie.
 • „Myślę i liczę”- s.17 – pisemnie.

 

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

religia 23.10.2020

Piątek 23.10 2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Sprawdzian z edukacji matematycznej.

 

 Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Powtórzenie,  utrwalenie wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem z edukacji polonistycznej.

 

 Edukacja społeczna

Temat zajęć: Rozmowa o patriotyzmie inspirowana fragmentem utworu Michała Rusinka „Coś jej winien" z książki „Jaki znak twój?” Poznanie przejawów patriotyzmu w okresach, kiedy Polska była w niewoli. Obchody Uczniowskiego Dnia SUPER MOCY- rozmowa na temat talentów uczniów. 

 • Podręcznik s.11 – ustnie.

 

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza