religia 16.10.2020 r

Cel lekcji: 

- utrwalenie słownictwa z rozdziału 1

ćw. 1 i 2 str. 25 zeszyt ćwiczeń 

piosenka str. 13 w podręczniku pt. Robin Hood World (nagranie 19 na płycie CD), zeszyt ćwiczeń str. 71 (należy uzupełnić tekst piosenki)

 

Pozdrawiam,

Monika Misijuk

Piątek 16.10 2020

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rodzaje przymiotników w liczbie mnogiej. Ćwiczenia w rozpoznawaniu rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 

  • Podręcznik s.94 ćw. 1 – pisemnie. Należy do zeszytu do edukacji polonistycznej przepisać informacje z „chmurki”.
  • Zeszyt ćwiczeń s.87- pisemnie.

 

Edukacja przyrodnicza

Temat zajęć: Podsumowanie wiadomości o pogodzie. Rozmowa o wpływie działalności człowieka na zmiany klimatyczne na Ziemi. Obchody Światowego Dnia Mycia Rąk- pogadanka, ćwiczenia praktyczne.

 

  • Zeszyt ćwiczeń s.86 – pisemnie.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

Czwartek 15.10 2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego – ćwiczenia.

 

  • Podręcznik s.89 ćw.1,3– pisemnie w zeszycie do edukacji matematycznej, ustnie ćw.2.
  • W domu należy ułożyć i zapisać w zeszycie do edukacji matematycznej treść zadań do formuł:

56+19=…

99-65=…

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Rodzaje przymiotników w licznie pojedynczej. Pisanie z pamięci.

  • Podręcznik s.91 ćw. 1 – ustnie, ćw.2 – pisemnie. Należy do zeszytu do edukacji polonistycznej przepisać informacje z „chmurki”.
  • Zeszyt ćwiczeń s.83- pisemnie.
  • „Czytam i piszę” s.19- pisemnie.

Informatyka

Temat zajęć: Posługujemy się narzędziami w programie Paint - rysunek o tematyce jesiennej.

W-F

Temat zajęć: Minipiłka ręczna. Ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność rzucania i chwytania piłki.

 

Edukacja muzyczna

Temat zajęć: Galerie kompozytorów – W.A. Mozart.

  • Zeszyt ćwiczeń s.84-85 – ustnie.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza

religia 13.10.2020