Regulamin konkursu

    „Szopka bożonarodzeniowa”

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy – nauczyciel religii, logopedii, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Adresaci:

Uczniowie klas 0-III

 

Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- zachęta do wspólnego, twórczego spędzenia czasu z rodziną,

- rozwijanie zdolności manualnych dzieci

 

Warunki uczestnictwa:

- należy wykonać wspólnie  z rodziną przestrzenną szopkę  

  bożonarodzeniową,

- szopka może być wykonana z dowolnego materiału w dowolnym formacie,

- oceniane będą: pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność z Ewangelią,

- prace przyjmowane będą  do 14 grudnia 2022 r.,

- prace oddajemy nauczycielom- organizatorom zaopatrzone w   

  metrykę (imię i nazwisko, klasa)

- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 20 grudnia 2022r.,

- dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli- organizatorów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie :)