Ćwiczymy nazwy przyborów szkolnych, czynności wykonywanych w klasie.

Przypominamy nazwy przyborów szkolnych- można użyć do tego wyciętych kart obrazkowych. Następnie nazywamy czynności wykonywane za pomocą przyborów- można pokazać dziecku za pomocą gestów:

Czytanie- read

Pisanie- write

Rysowanie- draw

Kolorowanie- colour

Proszę dokładnie przyjrzeć się rysunkowi w podręczniku str. 14 ćw.1 przez 1 min. Zamykamy książkę- rodzic sprawdza ile szczegółów udało się zapamiętać- proszę zadawać pytania o ilość różnych przyborów, ich kolor itp.

Zwracamy uwagę na przybory o których nie mówiliśmy do tej pory- nożyczki: scissors oraz piórnik: pencil case.

Z ćwiczeń wycinamy kolorową kartę do wycinania Unit1 Lesson 6 Pencil case & classroom objects

Wycinamy po przerywanej linii- piórnik i przybory szkolne. Piórnik zginamy na pół po linii wykropkowanej. Do piórnika wkładamy wycięte przybory szkolne w kolejności dyktowanej przez rodzica.

Dziecko nazywa po kolei ułożone przybory podając tez ich kolor

Np.

Numer 1- a yellow pencil.

Jeśli dziecko czuje się na siłach może powiedzieć jakie czynności wykonuje danym przyborem-

Np. I draw with pencil.

W ćwiczeniach wykonujemy zadanie 1 i 2 na stronie 15.