19.10.2020 r.

Edukacja matematyczna

  1. Rozkład liczby 5 na składniki.
  • Tworzenie pięcioelementowych zbiorów na patyczkach.
  • Rozwiąż zadanie. Działanie i  rysunek wykonaj w zeszycie:

 Kasia ustawiła na półce 3 misie, a po chwili dołożyła jeszcze 2 .Ile maskotek jest na półce?

  • Narysuj szlaczek.

 Edukacja   polonistyczna

  1. T. Rozmowa o dawnych zabawkach w oparciu o rozmowy z bliskimi i tekst „Zarozumiała lala”. Układanie pytań na podstawie ilustracji  i tekstu.
  • Porozmawiaj z bliskimi: babcią , rodzicami na temat ich zabawek.
  • Podręcznik s. 54 – 55
  • Zeszyt ćwiczeń s.46

Wychowanie fizyczne

  1. Gry i zabawy zręcznościowe z ulubioną maskotką.

Ed. społeczna

  1. Lekcja biblioteczna. Zapoznanie z zasadami wypożyczania książek.                                                                       Miłej pracy. Wychowawczyni.