Zadania do wykonania - 16.10.2020 r.

Ed. polonistyczna

  1. Rozmowa na temat roli, jaką pełnią maskotki .Opisywanie ich wyglądu .Pisanie imion wielką literą. Ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchowo- wzrokową wyrazów z l,L.

 

  • Podręcznik s.52-53

- Wykonaj ustnie polecenia pod tekstem;

- Ustnie opisz lalę i lamę .

Edukacja  matematyczna

  1. Układanie i rozwiązywanie zadań na podstawie ilustracji- obliczenia w z.5.

Zadanie 1.

Ułóż ustnie  zadanie, następnie  działanie i zapisz w zeszycie.

                 

 

Zadanie 2

Ułóż ustnie zadanie o motylach,   ułóż działanie i zapisz  je w zeszycie. Pod działaniami narysuj szlaczek.

 

                                                                                                                                                       

  

Edukacja polonistyczna

  1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter L ,l . Ćwiczenia doskonalące czytanie i pisanie wyrazów z l ,l.
  • Wykonaj ćwiczenia polonistyczne-s.44-45
  • W zeszycie napisz 2 linie liter: małej „ l”  i   dużej „ L” oraz  zapisz sylaby ; la, al., lo, ol, le, el, li, il
  • Następnie narysuj  szlaczek

Wych,fizyczne

  1. Nauka skoków na skakance.                                                                                            Miłej pracy. Wychowawczyni.