Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy są już pełnoprawnymi uczniami. 06 listopada 2020r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Ze względu na pandemię koronawirusa każda klasa miała odrębną uroczystość. Uczniowie ubrani na galowo, w biretach zakupionych przez Radę Rodziców dumnie wkroczyli na salę gimnastyczną.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w  Choroszczy po raz kolejny biorą udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus” współpracując w tym zakresie z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holocauście oraz Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie. Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje już od kilkunastu lat, a każdego roku coraz więcej szkół z różnych państw angażuje się w jego realizację. Przesłaniem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.

Tydzień Uczniowskich Supermocy już za nami. Podczas tego tygodnia w klasach 0- III zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Za aktywny udział otrzymaliśmy dyplom, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Na przekór trudnym czasom, działamy dalej!

Uczniowie klas O- III włączyli się  w ogólnopolską akcję Tydzień Uczniowskiej SupermocyCelem akcji  jest odkrywanie i promocja uczniowskich talentów.


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  Kreatywne Prace Plastyczne