Od 2004 roku w krajach Unii Europejskiej 6-go marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy.

Ponieważ w tym roku ten dzień wypadł w weekend to wszystkie działania zostały przesunięte na 8-12 marca.

Klasy 0-1 na zajęciach z panią neurologopedą Magdaleną Rutkowską dowiedziały się, na czym polega zawód logopedy oraz brały udział w różnych ćwiczeniach m. in. uczyły się czytania mowy z ust, szukały rymujących się słów, a także próbowały wymawiać samogłoski bez rezonansu nosowego. Klasy 2-3 dowiedziały się, że czytanie i mowa są ze sobą ściśle powiązane, dzięki pani bibliotekarce Marzannie Szumkowskiej. Pani Marzenka wyjaśniła, że czytanie książek wzbogaca zasób słów, kształtuje świadomość językową, a także ma wpływ na poprawność gramatyczną wypowiedzi. Natomiast nauczyciel świetlicy pani Agnieszka Tołoczko zadbała o oprawę plastyczną i przygotowała gazetkę na holu w budynku małej szkoły.

Ponieważ nie wszyscy Rodzice mieli możliwość zapoznania się z informacjami, które zostały przedstawione w gazetce, dlatego też pozwolimy je sobie przytoczyć poniżej:

- dziecko do 2-go roku życia nie powinno mieć kontaktu z tabletem lub komputerem

- po ukończeniu 2-go roku życia zaleca się, by dziecko korzystało maksymalnie 30 minut dziennie

- smoczek po 1 roku życia może powodować niewłaściwe połykanie śliny, wady zgryzu, a także wady wymowy

- dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski

- wady wymowy mogą przekładać się na pismo

Magdalena Rutkowska, Marzanna Szumkowska, Agnieszka Tołoczko