Konkurs plastyczny  „EKOLOGICZNA PSZCZÓŁKA”

 

 

 

  1. Cele konkursu:

- rozpowszechnienie wiedzy na temat przydatności pszczół w przyrodzie

-  wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół

- rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej

- kształtowanie wśród uczniów przekonania, że działalność człowieka może wpływać na zwierzęta i ich życie

- umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych oraz wyrażenia wrażliwości artystycznej

  1. Zasady konkursu:
  1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 0-3 wraz z rodzicami.
  2. Pszczółki powinny być wykonane z surowców wtórnych.
  3. Kryteria oceny:
  • Inwencja twórcza
  • Estetyka i jakość pracy         
  1. Zgłoszenia:

Prace prosimy przynosić do świetlicy lub biblioteki szkolnej do dnia 26.05.2021r.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 01.06.2021r. 

 

Organizatorzy :

Nauczyciele świetlicy i biblioteki