Ziemia jest najbardziej poznaną dotychczas planetą, na której może istnieć życie. Współczesny człowiek eksploatuje Ziemię w sposób nieodpowiedzialny, a to może doprowadzić do wyczerpania surowców i niebezpiecznego skażenia środowiska. Człowiek jako cząstka tego świata ma cieszyć się jego pięknem i korzystać ze wszystkich jego dóbr, ale w sposób odpowiedzialny.  To od nas zależy dalszy los naszej planety. 

Uczniowie klasy I"c" wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Dzień Ziemi - dbajmy o naszą planetę". Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat Ziemi, jej miejsca we wszechświecie, a przede wszystkim wskazanie zagrożenia dla ludzkości, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie człowieka. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i poszerzyli wiedzę dotyczącą Ziemi i zmian zachodzących na niej z powodu zanieczyszczenia środowiska i ocieplenia klimatu. Obejrzeli prezentację multimedialną "Dbajmy o naszą planetę", utworzyli kodeks postępowania dobrego mieszkańca Ziemi i wykonali plakaty. 

Dzięki projektowi uczniowie zrozumieli, że Ziemia jest naszym domem i na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za jej los, ponieważ wszyscy ludzie na świecie mają wspólne powietrze, wodę i ziemię.