W dniu 19.12.2022r. w świetlicy szkolnej został rozstrzygnięty konkurs "Postać Świętego Mikołaja".

Celem konkursu było pogłębienie wśród uczniów wiedzy o życiu Świętego Mikołaja, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, a także aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych. 

Komisja konkursowa, w skład której wchodziły p. M. Rutkowska, p. M. Masłowska-Tomanek i p. K. Waszczuk nagrodziły wśród 42 prac następujących uczniów:

I miejsce: Joanna K. klasa Ie

                  Karol G. klasa Ie

                  Hubert A. klasa IIIf

 

II miejsce: Zofia J. klasa Ie

                   Anastazja K. klasa Id

                    Hanna Dz. klasa Ia

 

III miejsce: Adam Sz. klasa Id

                    Grzegorz W. klasa IId

                    Tomasz K. klasa IIIe

 

Wyróżnienie: Maja K. klasa 0a

                      Gabriela G. klasa Ia

                      Julia B. klasa IIIe

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród uczniom.

Nagrody zostaną wręczone uczniom w dn. 20-21.12. 2022r.

Organizatorzy konkursu:

Elżbieta Fugiel

Magdalena Masłowska-Tomanek

Agnieszka Tołoczko