Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów klas trzecich  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Ma charakter innowacji programowo- metodycznej. 

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest wyrobienie u uczniów umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie. Integralną częścią tego procesu jest nauka ortografii. Z obserwacji nauczycieli wynika, że bardzo często sprawia ona uczniom niemały kłopot. Praca zdalna w okresie epidemii oraz nagminne korzystanie z multimediów przez uczniów sprawiło, że pisanie stwarza uczniom wiele trudności. Praca nad prawidłowym opanowaniem ortografii wymaga wiele trudu i wysiłku zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela, jednak coraz częściej obserwuje się brak czujności ortograficznej w codziennych pracach pisemnych. Aby zatem doskonalić umiejętności ortograficzne uczniów, postanowiłyśmy stworzyć innowację, która połączy zabawę i ruch z nauką, a jak wiadomo w okresie edukacji wczesnoszkolnej występuje zwiększone zapotrzebowanie na ruch. Pragniemy pokazać naszym uczniom, że nauka ortografii nie musi być nudna i trudna, może być wesoła i bardzo kolorowa. Uczeń obserwując wyraz, w którym została kolorem wyróżniona trudność ortograficzna, łatwiej go sobie przyswoi. Barwy przyciągają wzrok, kojarzą się z różnymi nastrojami, odczuciami, dlatego odegrają w naszej innowacji ogromną rolę. Innowacja ta doskonale wpisze się w priorytety dyrektora w bieżącym roku szkolnym „Utrwalanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych – Rok z ortografią”.

Głównym celem innowacji pedagogicznej jest nauka przez zabawę, poprzez stosowanie atrakcyjnych, aktywizujących metod uczniowie będą utrwalać poznane zasady ortograficzne i wyrabiać nawyki poprawności ortograficznej. Taka forma nauki zainteresuje dzieci stosowaniem poprawnej pisowni, a także ułatwi im edukację w drugim etapie kształcenia.

W ramach innowacji przewidziane są zadania do realizacji w ciągu roku szkolnego takie jak: gimnastyka ortograficzna, wykonywanie gier, lapbooków, dyktand graficznych, kalambur, łamigłówek, krzyżówek, które w połączeniu z aktywnością ruchową pomogą zapamiętać i poprawnie stosować poznane zasady ortograficzne. Podsumowaniem działań będzie organizacja Ortograficznego Konkursu Recytatorskiego oraz Szkolnego Dnia Ortografii.

Jednym z działań już zrealizowanych jest przygotowanie ortograficznego kalendarza adwentowego. Uczniowie, każdego dnia odkrywają nowy wyraz z trudnością ortograficzną, uzasadniają jego pisownię, oznaczają prawidłowo odpowiednim kolorem zgodnie z wierszem „Kolorowa ortografia”.  W klasach powstały kolorowe gazetki ortograficzne z zasadami pisowni oraz wyrazami trudnymi do zapamiętania. Kolorowe zrobiły się też zeszyty naszych uczniów, gdzie zgodnie z wierszem:

     „Ó– czerwone jak cukierek,

rz- granatowe, szczere

ż- zielone jak żabeczka

h- brązowe jak piłeczka,

  ch - czarne, ale  piękne,

    u- pożółkłe, uśmiechnięte.

 O wyjątkach pamiętamy,

 na różowo zaznaczamy”.

                                                  

                           Wychowawcy klas trzecich