W dniu 21.11.2022r. w świetlicy szkolnej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. Jesienny spacer".

Celem konkursu było rozwinięcie wyobraźni plastycznej uczniów poprzez twórczą interpretację przyrody, możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości.  Chciałyśmy zachęcić uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili uczniowie klas I-III nagrodzili następujących uczniów: 

I miejsce: Julia S. klasa Ic 

II miejsce: Maksymilian W. klasa IIId

                   Magdalena Ś. klasa IIIe

                   Wiktoria K. klasa IIIf

                   Filip Ł. klasa IId 

III miejsce: Przemysław R. klasa Id

                    Matylda H. klasa IIa 

Wyróżnienie: Julia M. klasa IIIe

                        Hanna K. klasa IIIc

                        Klaudia Ch. klasa IId 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród uczniom.

Nagrody zostaną wręczone uczniom w dn. 24 - 25.11.2022r.

Organizatorzy konkursu:

Magdalena Masłowska-Tomanek

Elżbieta Fugiel

Agnieszka Tołoczko