Jesienny spacer

Konkurs plastyczny

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie umiejętności artystycznych, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
 • możliwość zaprezentowania oraz popularyzowanie własnej twórczości.
 1. Warunki uczestnictwa:

Konkurs plastyczny pt.: „Jesienny spacer” skierowany jest do uczniów klas 0-3.

 1. Zasady konkursu:
 • praca plastyczna w formacie A4,
 • technika prac dowolna,
 • prace będą oceniane przez wybranych uczniów z poszczególnych klas 1-3,
 • prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: klasy 0-1, klasy 2-3,
 • oceniana będzie: samodzielność wykonania, estetyka i pomysłowość.
 1. Prace prosimy przynosić do świetlicy szkolnej do dnia: 18.11.2022r.

 

Organizatorzy konkursu 

Magdalena Masłowska-Tomanek 

Elżbieta Fugiel 

Agnieszka Tołoczko