„Wychowywać – to pomagać 

w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości”

 Ważnym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które są stałym i nieodzownym elementem kultury i życia każdego człowieka.

Odkrywanie wartości polega na ich poznawaniu i zrozumieniu. Szczególnie w  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dziecko nie powinno pozostać samemu sobie w  procesie ich odkrywania. 

Innowacja „W odkrywaniu wartości” jest odpowiedzią na zaobserwowane przez nauczycieli potrzeby dzieci i zagrożenia, jakie stwarza dla ich prawidłowego rozwoju dzisiejsza „pędząca” cywilizacja, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz dla I etapu edukacyjnego. Chcemy również wspierać realizację polityki oświatowej państwa  na rok 2021/2022 wyznaczonej przez MEN - Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Główną ideą będzie świadome i celowe wprowadzanie dzieci w świat wartości, w sposób dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. Poprzez kontakt z literaturą w powiązaniu z elementami biblioterapii,  chcemy podkreślić istotną rolę wartości, promować zasady prospołeczne, wspierać  wychowanie w duchu poszanowania tradycji, co stanowi skuteczną metodę kształtującą nowe umiejętności i właściwe postawy moralne.

       Innowacja opiera się na pięciu spotkaniach, odbywających się podczas zajęć lekcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej w Choroszczy w okresie od XII 2021 r. do V 2022 r ., w których uczestniczyć będą dzieci z klasy 0b i 1c oraz chętni uczniowie i nauczyciele  klas 0 - 1.

Innowacja przeprowadzona zostanie w oparciu o atrakcyjne metody i formy nauczania. między innymi: teatrzyk Kamishibay, drama, kolorowe granie, książka bez obrazków. Zaplanowano udział dzieci w warsztatach czytelniczych – każde spotkanie opiera się na opowiadaniu i krótkich zadaniach do wykonania oraz zabawach (tematyka zabaw związana z aktualnie omawianą problematyką). Planowana jest również wycieczka do Biblioteki CEN w Białymstoku.

W ramach innowacji odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem EMPATIA. W oparciu o tekst  „Piernikowe szczęście”, dzieci zmierzyły się z tematem empatii. Poprzez różnorodne aktywności zaproponowane przez nauczyciela, najmłodsi poznali na czym polega empatia i jak ją okazywać drugiemu człowiekowi. Dzieci wykonały również pierniki, a następnie je ozdobiły. W klasie 0b z połączonych pierników powstał łańcuch empatii. W klasie 1c dzieci zawieszały pierniki na choince klasowej. Spotkanie przebiegało w radosnej i twórczej atmosferze.

Empatia jest czymś, co można ćwiczyć i rozwijać, dlatego tak ważne jest rozbudzanie świadomości uczniów w tym obszarze. Wczuwanie się w uczucia i punkt widzenia innych osób to fundament dobrej komunikacji, pracy zespołowej niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierze nasz wychowanek i jaki zawód będzie wykonywać w przyszłości.

Marzanna Szumkowska, Agnieszka Zajko, Anna Krzywicka