Edukacja przyrodnicza

To umiem – edukacja przyrodnicza. Sprawdzenie wiadomości na temat składników pogody .

  • Zeszyt ćwiczeń s.93- pisemnie.

Edukacja polonistyczna

 Spotkanie z lekturą B. Kosmowskiej „Dziewczynka z parku”. Szukamy recepty na smutek.

  • Karta pracy.
  • Napisz: jaka jest twoja recepta na smutek?
  • Uzupełnianie lekturnika
  • Czytanie dalszych rozdziałów lektury

Edukacja plastyczna

Rysujemy ilustrację do przeczytanej lektury.

  • Technika prac dowolna

W-F        

Turniej rzędów

pozdrawiam   wychowawca klasy