Edukacja polonistyczna

To umiem – edukacja polonistyczna. Ciche czytanie ze zrozumieniem. Utrwalenie wiadomości – rozpoznawanie rzeczowników, przymiotników, określanie ich liczby i rodzaju.

  • Zeszyt ćwiczeń s.90, 92, 95, 96- pisemnie.

Edukacja matematyczna

To umiem – edukacja matematyczna. Sprawdzenie wiadomości: umiejętności dodawania i odejmowania liczb.

  • Zeszyt ćwiczeń s.93, 94- pisemnie.

 Edukacja polonistyczna

 Rozmowa o smutku i  radzeniu ze smutkiem po stracie ukochanej osoby inspirowana treścią książki Barbary Kosmowskiej „Dziewczynka z parku”.

  • Zeszyt ćwiczeń s.88-89 –pisemnie.

 W-F        

Tydzień Uczniowskich Supermocy- zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem elementów z programu The Voice Kids.

pozdrawiam

wychowawca klasy