Edukacja polonistyczna

Ćwiczymy ortografię

Wyjątki 

Ułożę zdania z wyrazami: kształt, pszczoła, wszędzie, wszystko, pszenica

Edukacja matematyczna 

Rozwiązujemy zadania

Ćwiczenia część 1   zadania s.60-70

Praca domowa

D-M s.15

Edukacja społeczna

Formułowanie  odpowiedzi na pytanie Czy działa plan obrony przed prześladowcą? inspirowana opowiadaniem "Plan".

Podręcznik s.56-57

odpowiedz na pytania pod tekstem- ustnie

Sprawdzam siebie!-ó czy u- ćwiczenie ustne s. 57 Podręcznik

Edukacja społeczna

Udział w obchodach Dnia Głośnego Czytania- czytanie fragmentu książki "Cukierku, ty łobuzie"

Dobrego dnia- wychowawca klasy