Edukacja polonistyczna

Przypominamy pisownię wyrazów z "rz"

Ćwiczenia część 1   zadania s.58-59

Praca domowa: zadanie 7 s.59, czytanie s.54-55

Edukacja matematyczna 

Dodawanie liczb jednocyfrowych do dwucyfrowych z przekraczaniem progu dziesiątkowego.

Wykonaj w zeszycie zadanie 1,2,3 s.58 Podręcznik

Edukacja społeczna

Rozmowa o tym, czy rozmawiać z dorosłymi o swoich problemach, czy je ukrywać, inspirowana opowiadaniem

" Jestem martwy"

Podręcznik s.54-55

odpowiedz na pytania pod tekstem- ustnie

Dobrego dnia- wychowawca klasy