1. Edukacja matematyczna - Ćwiczenia w dodawaniu liczb dwucyfrowych z przekraczaniem progu dziesiątkowego.

Podręcznik str. 74

Zad. 1 - 4 wykonaj w zeszycie.

Zad. 5 - rozwiąż zadanie (pytanie, formuły i odpowiedź zapisz w zeszycie).

Zad. 6 – wykonaj obliczenia w zeszycie podanym sposobem.

Zeszyt ćwiczeń  str. 71 - wykonaj zad. 1 - 3.

2. Edukacja przyrodnicza - Jak powstają opady atmosferyczne i jakie są ich rodzaje?

Przypomnij, jakie znasz składniki pogody (temperatura, chmury, opady, wiatr) i rodzaje opadów atmosferycznych (w każdej porze roku).

Podręcznik str. 76 - 77

Przeczytaj wiersz. 

Odpowiedz ustnie na pytanie i polecenia pod wierszem.

Przeczytaj tekst „Chmury i opady” i obejrzyj zdjęcia.

Wykonaj polecenia pod tekstem.

Zeszyt ćwiczeń  str. 72  - 73 - wykonaj zad. 1 - 4.

3. Edukacja polonistyczna - Rodzaje rzeczowników w liczbie mnogiej.

Przypomnij wiadomości o rodzajach rzeczownika w liczbie pojedynczej.

Podręcznik str. 78 - przeczytaj wiadomości o rodzajach rzeczownika w liczbie mnogiej.

Wykonaj w zeszycie zad.1 (z podręcznika), dopisz kilka swoich wyrazów.

4. Edukacja plastyczna - Technika mieszana: „Zachód słońca” lub „Taniec chmurek”.

Pozdrawiam - wychowawca klasy