1. Edukacja matematyczna - Dodawanie liczb dwucyfrowych z przekraczaniem progu dziesiątkowego.

Podręcznik str. 74 Dodaję liczby dwucyfrowe

Zad. 1 - wykonaj obliczenia w zeszycie podanym sposobem.

Zad. 2 - wykonaj obliczenia w zeszycie podanym drugim sposobem.

Zad. 3 - ustnie.

Zad. 4 - rozwiąż zadanie (pytanie, formuły i odpowiedź zapisz w zeszycie).

Zeszyt ćwiczeń  str. 70 - wykonaj zad. 1 - 4.

2. Edukacja przyrodnicza - Rozmowa o tym, skąd się biorą chmury na niebie inspirowana wierszem Włodzimierza Domeradzkiego „Chmury"

Podręcznik str. 72 - 73

Przeczytaj wiersz.  

Odpowiedz ustnie na pytania pod wierszem.

Przeczytaj tekst, jak powstają chmury.

Opowiedz na podstawie tekstu i ilustracji, jak woda krąży w przyrodzie i jak powstają chmury.

Dodatkowo: Usunięto link.

W zeszycie zapisz notatkę, uzupełnij luki (lód, ciecz, mgła; warstwowe, kłębiaste, pierzaste):

  1. Woda występuje w trzech stanach skupienia: stanie ciekłym (…), gazowym (…), stałym (…).    
  2. Mgła to chmury, które tworzą się najbliżej ziemi. Chmury …….. wyglądają jak baranki. Chmury …….. przypominają piórka. Chmury …….. są ciemne i zakrywają całkowicie Słońce.

Zeszyt ćwiczeń  str. 69 - wykonaj ustnie zad. 1 - 2.

3. Wychowanie fizyczne - Ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność rzucania i chwytania piłki.

Pozdrawiam - wychowawca klasy