ZADANIA NA 16 X

Edukacja matematyczna

Liściasta matematyka

Ćwiczenia str. 86

Ćwiczenia dodatkowe „ Myślę i liczę” str. 18 i 19

Edukacja społeczna

Czytanie książki „Jesień liścia Jasia” – pory roku jako etapy życia człowieka.

https://www.youtube.com/watch?v=daBc3yaYKo0

Rozmowa nt. radości życia, przeznaczenia i przemijania.

Ćwiczenia str. 85 i 87

W zeszycie do języka polskiego zapisz

W klasie 20X2020

Przepisz opis ręcznika uzupełniając go podanymi wyrazami. Pamiętaj o akapitach.

 nowy * frotowy * niebieskiego *         prostokąta * śmieszny

Ręcznik Macieja

         Maciej dostał od babci ………..  ręcznik.   

         Jest to ręcznik ………….. . Ma on kształt …………… . Na środku ……….. ręcznika znajduje się …………….. zając.    

         Teraz już Maciej nie zapomni            o myciu rąk.

 

 

W domu 20X2020

Przeczytaj tekst. Podkreśl rzeczowniki.

Marzenka i Grzegorz poszli do lasu na grzyby. W lesie o tej porze jest pięknie. Kwitną wrzosy. Drzewa liściaste mają różnokolorowe liście. Wśród krzewów i traw rosną piękne grzyby. Na jarzębinie jarzą się czerwone korale.

Ułóż zdania z podanymi wyrazami, możesz zmienić formę wyrazów.

żołędzie, liście, park, drzewa, wrzosy

Edukacja przyrodnicza

Powtórzenie wiadomości o drzewach.

Ćwiczenia str. 88

Pozdrawiam

Wychowawczyni Barbara Miezianko