ZADANIA NA 16 X

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 25. Kolejność wykonywania działań.

Podręcznik str. 89

Ćwiczenia str. 83

Edukacja polonistyczna

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika

Podręcznik str. 91

Napisz w zeszycie:

W klasie      19 X 2020r.

Rzeczownik może mieć formę liczby pojedynczej np. zeszyt, żółw, róża  lub liczby mnogiej np. zeszyty, żółwie, róże.

Utwórz liczbę mnogą

liczba pojedyncza                           liczba mnoga

marynarz

człowiek

żaba

tulipan

książka

Ćwiczenia str. 84

Edukacja muzyczna

Nauka słów i melodii piosenki „Jarzębina”

https://www.youtube.com/watch?v=GjSwDcHAaMo

JARZĘBINA

I.
Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w polu się mieni,
To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie
korale, korale jesieni.

Ref.:
Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.

II.
Włożymy korale, korale czerwone
i biegać będziemy po lesie.
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
niech echo daleko ją niesie.

Ref.:
Idzie lasem...

Życzę miłej pracy.