ZADANIA NA 16 X

Edukacja matematyczna

Odejmowanie i mnożenie w zakresie 25. Kolejność wykonywania działań.

Podręcznik str. 85 zad. 1 wykonaj w zeszycie , pozostałe ustnie

Ćwiczenia str. 81

Edukacja społeczna

Wyszukiwanie informacji.

Podręcznik str. 86 i 87 – polecenia wykonaj ustnie

Edukacja polonistyczna

Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o, a, e.

Podręcznik str. 88 – ćwiczenie 1 i 2 wykonaj w zeszycie

Ćwiczenia str. 82

Pozdrawiam Barbara Miezianko