ZADANIA NA 15 X

Edukacja matematyczna

Mnożenie i odejmowanie w zakresie 25.

Podręcznik str. 84

W zeszycie do matematyki

W klasie 15 X 2020r.

Ćwiczenie 1

Zadanie 3

Pytanie, rozwiązanie i odpowiedź.

Zadanie 4

Pytanie, rozwiązanie, odpowiedź.

Ćwiczenia str. 80 zadanie 1 i 2 ( zadanie 3 dla chętnych)

Edukacja polonistyczna

Opisujemy jesienne liście.

Podręcznik str. 81

Ćwiczenie 3 wykonaj w zeszycie.

Opis składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Każda część rozpoczyna się akapitem.

wstęp - zawiera przedstawienie opisywanego przedmiotu,

rozwinięcie- przedstawienie cech przedmiotu,

zakończenie – wyrażenie własnego zdania na temat opisywanego przedmiotu.

W klasie 15 X 2020r.

Opis

             To liść jaworu.

             Ten liść jest duży. Ma kształt rozłożonej dłoni. Posiada długi ogonek. Brzeg liścia jest piłkowany. Wyraźnie widać unerwienie liścia. Ma matową blaszkę. Liść jest czerwonożółty.

             Liść jaworu jest piękny i okazały.  

Edukacja polonistyczna

Układanie wierszy o jesieni inspirowane wierszem M Gerson-Dąbrowskiej „Liście”.

Podręcznik str. 82

Na 19 X należy ułożyć wiersz o tematyce jesiennej ( mile widziane są rymy). Wiersz przepisz na kartkę format A4, będzie to kartka do Tomiku klasowej poezji.

Podręcznik str. 83

Pisownia wyrazów z wymiennym.

Ćwiczenia str. 79

Pozdrawiam wychowawczyni Barbara Miezianko