Szkoła Podstawowa w Choroszczy od 16 września 2019r. do 16 lutego 2020r. bierze udział w konkursie czytelniczym „Zaczytana Szkoła”. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytana Szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Od września zorganizowaliśmy już:

  1. Dzień Głośnego Czytania, czyli ( Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa), który odbył się 30 września 2019r., do czytania młodszym dzieciom zaprosiliśmy uczniów kl.7, którzy w przebraniach za postacie z bajek zaprezentowali wiersze J.L.Kerna.
  2. 5 listopada 2019r. został zorganizowany Dzień Postaci z Bajek na który został zaproszony śpiewak operowy z Opery i Filharmonii w Białymstoku, uczestniczyły także 2 grupy 6-latków z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy  oraz uczniowie  7 ze Szkoły Podstawowej. Akcja dotyczyła (Zorganizowania wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej, której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa).
  3. W miesiącu październiku i listopadzie wybraliśmy się z uczniami klas 2 i 3 na wycieczki, które dotyczyły realizacji punktu: (Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza). 1 października 2019r. odbyła się wycieczka kl.2A i 2D do Księgarni „Mole, Mole” i „Świat Książki”. 7.10.2019 odbyło się spotkanie z autorką książki panią Celiną Zubrycką „Księżniczka na złotym wózku”. 11.2019r. uczniowie kl.3A i 3B  zwiedzali drukarnię wielogabarytową „Globartprint” w Białymstoku. 31.10.2019r. kl.2a i 2b odwiedziły Książnice Podlaską oraz spotkały się z bibliotekarzem Filii nr 15 Książnicy Podlaskiej.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji konkursu plastycznego „Zaczytana szkoła”, który trwa do 30 listopada 2019r. (Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”).

Marzanna Szumkowska - nauczyciel bibliotekarz