Uczniowie klasy 1e w II semestrze roku szkolnego brali udział w ogólnopolskim konkursie „Ekowyzwanie” realizowanym w ramach Programu Ekologicznego „Velvet. Piątka dla natury”. Celem programu było wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach i aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Dzięki temu dzieci nauczyły się, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często, może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę, a także pomóc szkole stawać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska. Za swoje działania proekologiczne uczniowie klasy 1e uzyskali tytuł laureata oraz zdobyli jedną z nagród rzeczowych w postaci zestawów edukacyjnych dla każdego dziecka oraz zestawów edukacyjnych do klasy.

Ekowyzwanie, podczas którego dzieci dowiedziały się jak żyć w duchu zero waste przebiegało wieloetapowo i zostało wpisane w klasowy projekt "Mali ekolodzy". Cykl lekcji opracowano zgodnie z cyklem Kolba: 1. doświadczenie 2. refleksja 3. teoria 4. praktyka. Na tablicy zostały podane cele do zrealizowania w ciągu całego projektu. Rozpoczęły go zajęcia "Ekoeksperymentarium", gdzie posiłkując się grą online, sprawdziliśmy, co tak naprawdę wiemy o ekologii, a czego musimy się jeszcze nauczyć. Tu powstała refleksja, czy żyjemy w duchu zero waste? Co jeszcze możemy zrobić dla naszej planety?". Aby usystematyzować wiedzę obejrzeliśmy film edukacyjny, wspomnieliśmy też o recyklingu. Później przyszedł czas na zadania praktyczne: ucząc się współpracy w grupie dzieci wykonały ekologiczne plakaty, które połączyły w EKOTAPETĘ i wyeksponowały na szkolnym korytarzu. Końcowym zadaniem projektu było przygotowanie przedstawienia ekologicznego „Kto ma olej w głowie?” dla przedszkolaków.

Program "Velvet. Piątka dla Natury" wykorzystując wiedzę i doświadczenie specjalistów nauczył pierwszoklasistów, że bycie EKO jest "Na CZasie!", a działania proekologiczne tj. segregacja odpadów, recykling, życie w duchu zero waste nie tylko są wyrazem troski o naszą planetę, ale także wspaniałą zabawą, która uświadamia dzieciom jak ważne jest zjednoczenie sił wszystkich ludzi, aby osiągnąć wspólny cel.  "Velvet. Piątka dla Natury" uczy też, że chcąc "naprawiać" świat, powinniśmy zacząć od siebie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Anna Krzywicka