W związku z  obchodami 2.04 Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 18 kwietnia uczniowie klasy II d wzięli udział w zajęciach pt. „Uczeń ze spektrum autyzmu. Te same zmysły, inne odczucia”. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu oraz Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku.

Nasi uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, poznać ich zachowania, trudności, ograniczenia, ale też potrzeby, szczególne uzdolnienia. Dowiedzieli się także, jak osoba ze spektrum autyzmu komunikuje się z innymi, poznali narzędzia takiego porozumiewania się. Mogli też dostrzec, jak widzi ona rzeczywistość, jak jej zmysły odbierają bodźce z otoczenia. Doświadczyli takiej pracy zmysłów, biorąc udział w kilku ćwiczeniach. Na przykład: ich zadaniem było usłyszeć polecenie zagłuszane przez wiele innych dźwięków.

To były niezwykle ciekawe, potrzebne i pouczające zajęcia.

                                                                                  Aneta Tur-Zakrzewska, Elwira Rudzińska