Konkurs plastyczny "Wianuszek Pani Wiosny" 

 

Cele konkursu

  • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
  • rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motorycznych
  • inspirowanie wiosenną tematyką
  • uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach
  • popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny

Zasady konkursu

Temat konkursu: „Wianuszek Pani Wiosny ”.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kat. dzieci z klas 0-I
  • kat. dzieci z klas II-III

3. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy zawierający: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

4. Prace należy dostarczyć do wychowawców klas do 14 kwietnia 2023 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku.

Po zakończeniu konkursu prace wracają do właścicieli.

 Organizatorzy:

Aneta Tur-Zakrzewska                  

Katarzyna Rudzińska

 Serdecznie zapraszamy