W ramach akcji społecznościowej „Mówiąc książkami”, promującej czytelnictwo jako formę wolontariatu - uczniowie klasy Vd w składzie: Sabina Bereziecka, Maja Tynecka, Tomek Malinowski, Krzysztof Pogorzelski, Igor Wardziński przeprowadzili zajęcia w klasie IIc. Cały test w pełnym artykule - proszę wejść w tytuł artykułu.