Środa 04.11 2020

Edukacja matematyczna

Temat zajęć: Ilorazy w czwartej ćwiartce tabliczki mnożenia: 36:6=, 42:6=. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

  • Podręcznik s.46, cw.1,2 – ustnie, ćw.3,4,5,6 – pisemnie w zeszycie do edukacji matematycznej.
  • Zeszyt ćwiczeń s.29 ćw. 1,2,3,4 –pisemnie, s.32 ćw.1,2,3 – pisemnie, ćw.4 –ustnie.

 

Edukacja polonistyczna

Temat zajęć: Powtórzenie wiadomości o czasownikach. Ciche czytanie ze zrozumieniem – praca samodzielna.

  • Podręcznik s.42, ćw.1,2 – ustnie.
  • Zeszyt ćwiczeń s.28 – pisemnie.
  • „Czytam i piszę” s. 27 – pisemnie.

 

Edukacja społeczna

Temat zajęć: Karol Wojtyła i jego dzieło. Czytanie i analiza treści opowiadania  J. Krzyżanek „ O tym, jak bramkarz strzelił gola”.

  • Podręcznik s.44-45 – ustnie.
  • Zeszyt ćwiczeń s.30– pisemnie.
  • Oglądanie filmu biograficznego o Janie Pawle II.

 

Edukacja muzyczna

Temat zajęć: Słuchanie pieśni „Pójdź za mną”.

  • Nagranie na youtube.

 

Uczymy się tabliczki mnożenia w zakresie 100.

 

Pozdrawiam serdecznie Izabela Pęza